Avaldatud: 28.05.2020

Veebipoe ulakas-kaunitar.ee isikuandmete vastutav töötleja on Ulakas Kaunitar OÜ, registrikood: 12124196, asukoht: Roosikrantsi 16, Tallinna linn

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

Õiguslik alus

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele

Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Nõusoleku tagasivõtmine

Säilitamine

Kustutamine

Ülekandmine

Otseturustusteated

Vaidluste lahendamine

Veebipoe ulakas-kaunitar.ee isikuandmete vastutav töötleja